Όροι Χρήσης Member Card 

Όροι Χρήσης Member Card Seven 2 Seven

1. Η Member Card χορηγείται προς όλους τους πελάτες των καταστημάτων «Seven 2 Seven», από εδώ και στο εξής καλούμενης ως «Εταιρία», που συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση έκδοσης κάρτας.

2. Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα προσωπικά του στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει την Εταιρία. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή κακής χρήσης της. Στην περίπτωση της απώλειας ή κλοπής ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία.

3. Ο κάτοχος της κάρτας απολαμβάνει τα προνόμια που ορίζει η Εταιρία σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της κάρτας κατά τις αγορές στα καταστήματά της. Στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας, η Εταιρία δύναται να ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του «πόντους». H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών. Οι «πόντοι» μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες αγορές σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρίας και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Κατά την εξαργύρωση των «πόντων» η Εταιρία δε φέρει καμία υποχρέωση ελέγχου ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.

4. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα καθώς και να προβεί σε διακοπή του προγράμματος πιστότητας, χωρίς να ενημερώσει τους πελάτες της, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρίας προς τους πελάτες της.

5. Η Εταιρία θα διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων με τα στοιχεία των κατόχων κάρτας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) καθώς και τη σχετική ελληνική νομοθεσία. Ο πελάτης έχει τo δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση, μεταφορά ή διαγραφή των στοιχείων του που τηρούνται σε αρχείο απευθυνόμενος με αίτημά του στην Εταιρία είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο seven@seven2seven.gr είτε με επίσκεψή του σε ένα από τα καταστήματα της Εταιρίας. Πρόσβαση στα στοιχεία του πελάτη έχουν οι εργαζόμενοι των καταστημάτων «Seven 2 Seven». Τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη μαζί με τον αριθμό κάρτας του και το ονοματεπώνυμό του κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και προωθητικών ενεργειών, οι οποίοι έχουν συνάψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας με τα καταστήματα «Seven 2 Seven».

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, member card, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, member card και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση member card.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και προσφορών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της».

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α) Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ., εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο , τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα https://www.seven2seven.gr/member-card/

– Χρειαζόμαστε το ονοματεπώνυμο σας για να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κάτοχος της κάρτας.

-Χρειαζόμαστε τη διεύθυνσή σας για στατιστικούς λόγους και για πιθανή αποστολή της κάρτας σε περίπτωση απώλειας.

-Χρειαζόμαστε τον αριθμό του κινητού σας για να σας ενημερώνουμε για προωθητικές ενέργειες ή για να σας γνωστοποιήσουμε τυχόν νίκη σας στους διαγωνισμών ή στις κληρώσεις που διεξάγουμε. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω κλήσης, sms ή εφαρμογών (π.χ viber).

-Χρειαζόμαστε το email σας για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, προωθητικές ενέργειες ή για να σας γνωστοποιούμε τους νικητές των διαγωνισμών και κληρώσεων που διεξάγουμε.

-Χρειαζόμαστε την ημερομηνία γέννησής σας και το φύλο σας για στατιστικούς λόγους, προωθητικές ενέργειες και αποστολή ευχών.